Statenvertaling

1 Johannes 5:11 Statenvertaling (SV1750)

En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

1 Johannes 5

1 Johannes 5:10-12