Statenvertaling

1 Johannes 4:17 Statenvertaling (SV1750)

Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

1 Johannes 4

1 Johannes 4:11-21