Statenvertaling

1 Johannes 3:24 Statenvertaling (SV1750)

En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.

1 Johannes 3

1 Johannes 3:16-24