NBG-vertaling 1951

Zacharia 13:5 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Maar ieder zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man die de akker bebouwt, want iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd.

Zacharia 13

Zacharia 13:1-9