NBG-vertaling 1951

Titus 3:3 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende.

Titus 3

Titus 3:1-10