NBG-vertaling 1951

Titus 3:13 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Help Zenas, de wetgeleerde, en Apollos met alle ijver voort, opdat hun niets ontbreke.

Titus 3

Titus 3:8-15