NBG-vertaling 1951

Titus 1:13 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof,

Titus 1

Titus 1:10-16