NBG-vertaling 1951

Spreuken 5:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid,neig uw oor naar mijn verstandigheid,

Spreuken 5

Spreuken 5:1-10