NBG-vertaling 1951

Sefanja 1:4 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodsdienaren met de priesters,

Sefanja 1

Sefanja 1:1-8