NBG-vertaling 1951

Ruth 1:18 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Toen zij zag, dat zij vastbesloten was met haar mede te gaan, hield zij op tot haar te spreken.

Ruth 1

Ruth 1:15-21