NBG-vertaling 1951

Romeinen 9:16 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt.

Romeinen 9

Romeinen 9:15-17