NBG-vertaling 1951

Romeinen 8:20 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft,

Romeinen 8

Romeinen 8:12-24