NBG-vertaling 1951

Richteren 6:37 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer; wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten, dat Gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals Gij gezegd hebt.

Richteren 6

Richteren 6:30-39