NBG-vertaling 1951

Richteren 12:6 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

dan zeiden zij tot hem: Zeg eens sjibboleth. Zeide hij dan: sibboleth, en kon hij het dus niet op de juiste wijze uitspreken, dan grepen zij hem en sloegen hem dood bij de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. In die tijd vielen er van Efraïm tweeënveertigduizend man.

Richteren 12

Richteren 12:1-8