NBG-vertaling 1951

Psalmen 9:17 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

De Here deed Zich kennen, Hij handhaafde het recht;in het werk van zijn handen is de goddeloze verstrikt. higgajon, sela

Psalmen 9

Psalmen 9:14-19