NBG-vertaling 1951

Prediker 2:16 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want er is nimmer enige heugenis van de wijze, zomin als van de dwaas, omdat in de komende dagen alles reeds lang vergeten is, en ach, hoe sterft de wijze evenzeer als de dwaas!

Prediker 2

Prediker 2:15-20