NBG-vertaling 1951

Openbaring 14:19 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods.

Openbaring 14

Openbaring 14:9-20