NBG-vertaling 1951

Openbaring 10:11 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.

Openbaring 10

Openbaring 10:7-11