NBG-vertaling 1951

Numeri 6:16 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En de priester zal het voor het aangezicht des Heren brengen en zijn zondoffer en zijn brandoffer bereiden;

Numeri 6

Numeri 6:6-24