NBG-vertaling 1951

Numeri 3:45 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Neem de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten, evenals het vee der Levieten in plaats van hun vee, opdat de Levieten mijn eigendom zijn; Ik ben de Here.

Numeri 3

Numeri 3:44-51