NBG-vertaling 1951

Nehemia 9:5 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En de Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: Staat op, prijst de Here, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid; ja, men prijze uw heerlijke naam, die verheven is boven alle lof en prijs.

Nehemia 9

Nehemia 9:4-8