NBG-vertaling 1951

Nehemia 9:22 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Gij hebt hun koninkrijken en volken gegeven en die als randgebied aan hen toebedeeld; zij hebben het land van Sichon, de koning van Chesbon, in bezit genomen, en het land van Og, de koning van Basan.

Nehemia 9

Nehemia 9:18-26