NBG-vertaling 1951

Nehemia 11:17 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Mattanja, de zoon van Micha, de zoon van Zabdi, de zoon van Asaf, was de leider, die bij het gebed de lofzegging aanhief, en Bakbukja, de tweede van zijn broeders, en Abda, de zoon van Sammua, de zoon van Galal, de zoon van Jedutun.

Nehemia 11

Nehemia 11:9-26