NBG-vertaling 1951

Nahum 2:3 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Het schild zijner helden is rood van kleur, de dapperen zijn in scharlaken gekleed; in de vuurglans van het staal staan de wagens op de dag van zijn toerusting, en de lansen worden gezwaaid.

Nahum 2

Nahum 2:1-4