NBG-vertaling 1951

Micha 6:16 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want de inzettingen van Omri worden onderhouden en al de werken van het huis van Achab, en gij wandelt in hun raadslagen, opdat Ik u zou overgeven tot een voorwerp van ontzetting en haar inwoners tot een aanfluiting; zo zult gij de smaad van mijn volk dragen.

Micha 6

Micha 6:14-16