NBG-vertaling 1951

Matteüs 9:31 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Maar zij gingen heen en maakten Hem in die gehele streek bekend.

Matteüs 9

Matteüs 9:25-38