NBG-vertaling 1951

Matteüs 20:25 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Doch Jezus riep hen tot Zich en zeide: Gij weet, dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen.

Matteüs 20

Matteüs 20:19-28