NBG-vertaling 1951

Matteüs 12:39 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet.

Matteüs 12

Matteüs 12:34-47