NBG-vertaling 1951

Matteüs 12:15 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Maar Jezus doorzag het en ging vandaar weg. En velen volgden Hem en Hij genas hen allen,

Matteüs 12

Matteüs 12:7-22