NBG-vertaling 1951

Marcus 8:27 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn discipelen en sprak tot hen: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?

Marcus 8

Marcus 8:17-30