NBG-vertaling 1951

Marcus 4:39 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.

Marcus 4

Marcus 4:35-41