NBG-vertaling 1951

Marcus 16:4 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot.

Marcus 16

Marcus 16:1-12