NBG-vertaling 1951

Maleachi 4:4 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen.

Maleachi 4

Maleachi 4:1-6