NBG-vertaling 1951

Maleachi 3:5 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de Here der heerscharen.

Maleachi 3

Maleachi 3:1-13