NBG-vertaling 1951

Maleachi 2:8 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Gij evenwel zijt van de weg afgeweken; gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen; gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Here der heerscharen.

Maleachi 2

Maleachi 2:2-17