NBG-vertaling 1951

Lucas 8:14 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.

Lucas 8

Lucas 8:10-21