NBG-vertaling 1951

Lucas 13:30 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.

Lucas 13

Lucas 13:24-35