NBG-vertaling 1951

Lucas 12:56 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?

Lucas 12

Lucas 12:47-59