NBG-vertaling 1951

Leviticus 20:2 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Tot de Israëlieten zult gij zeggen: Iedere Israëliet en iedere vreemdeling, die in Israël vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen.

Leviticus 20

Leviticus 20:1-9