NBG-vertaling 1951

Kolossenzen 2:12 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Kolossenzen 2

Kolossenzen 2:2-15