NBG-vertaling 1951

Klaagliederen 4:19 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Onze vervolgers waren snellerdan arenden des hemels,zij achtervolgden ons op de bergen,zij loerden op ons in de woestijn.

Klaagliederen 4

Klaagliederen 4:9-22