NBG-vertaling 1951

Johannes 17:11 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij.

Johannes 17

Johannes 17:6-17