NBG-vertaling 1951

Johannes 12:39 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft:

Johannes 12

Johannes 12:36-48