NBG-vertaling 1951

Johannes 11:40 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?

Johannes 11

Johannes 11:30-47