NBG-vertaling 1951

Job 33:8 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Maar te mijnen aanhoren hebt gij gezegd,en het geluid uwer woorden heb ik gehoord:

Job 33

Job 33:3-13