NBG-vertaling 1951

Jakobus 4:15 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen.

Jakobus 4

Jakobus 4:7-17