NBG-vertaling 1951

Jakobus 2:16 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit?

Jakobus 2

Jakobus 2:8-20