NBG-vertaling 1951

Hosea 5:3 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Ik ken Efraïm, en Israël is voor Mij niet verborgen. Waarlijk, nu hebt gij, o Efraïm, ontucht bedreven; Israël heeft zich verontreinigd.

Hosea 5

Hosea 5:1-11