NBG-vertaling 1951

Hosea 3:5 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil – in de dagen der toekomst.

Hosea 3

Hosea 3:1-5