NBG-vertaling 1951

Hosea 3:4 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim.

Hosea 3

Hosea 3:1-5